ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
(ฉบับปรับปรุง)
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติม