การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
สามารถโหลดดูข้อมูลได้ด้านล่างน่ะค่ะ (PDF)