ประเพณีแห่เทียนพรรษา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีทางพุทธศาสนา มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญกุศล และปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่คู่กับวิถีชุมชน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 Next »