วัดซอยสามัคคี แต่เดิมได้สร้างเป็นศูนย์วิปัสสนา ชื่อว่า “ศูนย์วิปัสสนาธรรมสุขใจ” โดยคณะศรัทธา ประกอบด้วย หลวงพ่อพระครูใบฎีกาเชียง ปญ.ญาวุฑโฒ (น้อยไม้) อุบาสิกาถม นายเพ่ง นางลำพวน นางชะม้อย นายผาด นางสมหมาย

น้อยไม้ คุณพ่อพุฒ คุณแม่ผ่อน พ่วงเจริญ จ.ส.อ.ณรงค์ นางละเมียด ศิลาม่อน พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนในเขตตำบลคูคต มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน 19 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา แก่พระครูฒานวิรัต (ประเสริฐกิต.ติเสฏโฐ) ผจร.วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กทม. เจ้าของรายการธรรมสุขใจทางสถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2526 และได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2530 ชื่อว่า วัดซอยสามัคคี และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 8 ของจังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ในปี พ.ศ.2533 จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

ถาวรวัตถุ

วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน 30 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน 16 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง ปัจจุบันบูรณะเป็นแบบปลอดมลภาวะ ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง หอพระไตรปิฏก เป็นอาคารทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 หลัง

ปูชนียวัตถุภายในวัด

วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานประจำอุโบสถ – ศาลา ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 109 นิ้ว สูง 130 นิ้วพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม (หลังเก่า) ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 52 นิ้ว สูง 72 นิ้ว พระประธานประจำอุโบสถ – ศาลา ชั้นล่าง ปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 82 นิ้ว พระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปางสมาธิ เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว สูง 69 นิ้ว

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/12 Next »