ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

1.      แจ้งบ้านเลขที่ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเช็ดข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม

2.      ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

3.      รับใบเสร็จและสติ๊กเกอร์

4.      กรณีมีการค้างชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระก่อน

5.      กรณีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อาศัยให้นำเอกสารสัญญาซื้อขายติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/7 Next »