ช่องทางการรับแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล

1.      แจ้งดูดสิ่งปฏิกูลผ่านทางโทรศัพท์ 02-987-6001-4 ต่อ 213 , 214

2.      แจ้งดูดสิ่งปฏิกูลด้วยตนเอง

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/7