เชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อแสดงความประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ธนาคารออนสินเชิญชวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระยะที่ 2 ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หมู่ที่ 3                           เวลา 09.00-12.00น.
     หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 12         เวลา 13.00-16.00น.
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561      หมู่ที่ 2                            เวลา 09.00-12.00น.
                                                     หมู่ที่ 6                            เวลา 13.00-16.00น.

เอกสารประกอบ
  1.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรตัวจริง           1สำเนา
  2.สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมบัตรตัวจริง  1สำเนา

หากท่านมาตามวัน เวลาดังกล่าวไม่ได้ ท่านสามารถไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาMT อารีนา, สาขาลำลูกกาคลอง 7, สาขาบิ๊กซี ตรงข้ามเซียร์ รังสิต ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

                   
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขา MT อารีน่า ลำลูกกา โทร 02-987-2701
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,03:30   อ่าน 129 ครั้ง
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4