1.ชุมชนซอยบุญคุ้ม 2
2.ชุมชนซอยบุญคุ้ม 3
3.ชุมชนสำราญ
4.ชุมชนมะลิทอง
5.ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า
6.ชุมชนปั้นทองนิเวศน์
7.ชุมชนพรจิรา
8.หมู่บ้านธารารินทร์
9.หมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค
10.หมู่บ้านแอร์วิลล่า
11.หมู่บ้านฉัตรณรงค์วิลล่า 4
12.หมู่บ้านชาวฟ้าวิลล่า 2
13.ซอยบุญคุ้ม หมู่ที่ 7 เขตที่ ๑
14.หมู่บ้านพูนผลนิเวศน์ หมู่ที่ ๗ เขตที่ 1
15.หมู่บ้านรัตนชัยวิลล่า หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
16.ริมคลอง 1 หมู่ที่ 7 เขตที่ ๑
17.ซอยทหารบก 1,2,3,4 หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
18.หมู่บ้านธนพร หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
19.ชุมชน เปียร์นนท์ 1,2,3 หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
20.หมู่บ้านพกบัณฑิต หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
21.ชุมชน อุดมทรัพย์ หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
22.หมู่บ้านอู่ทองเพลส ๑,๒ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
23.หมู่บ้านกลางซอยวิลเลจ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
24.ชุมชน เปียร์นนท์ ๔ หมู่ที่ 3 เขตที่ 3
25.ชุมชน หมู่บ้านรินทร์ทอง หมู่ที่ ๒ เขตที่ ๓
26.ชุมชน หมู่บ้านทรงพล หมู่ที่ ๒ เขตที่ ๓
27.ชุมชน ริมคลอง หมู่ที่ ๑๒ เขตที่ ๑
28.ชุมชน ริมคลองสาม หมู่ที่ ๑ เขตที่ ๒
29.ชุมชน หมู่บ้านอู่ทองเพลส ๓ หมู่ที่ ๓
30.หมู่บ้านเกษมทรัพย์ หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
31.หมู่บ้านไดมอนด์วิลล์ ๒ หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
32.หมู่บ้านปิยะแลนด์ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
33.หมู่บ้านพฤกษา ๕๗ หมู่ที่ ๓ เขตที่ ๓
34.ชุมชน ริมคลองฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
25.ชุมชน ริมคลองฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๑
36.หมู่บ้านสุภาวัลย์ หมู่ที่ ๖ เขตที่ ๒