เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน
เรื่องที่ร้อง    กลิ่นมูลสัตว์เหม็นรบกวนเข้ามาในบ้านเนื่องจากแถวบ้านได้มีการเลี้ยงแมวโดยที่ไม่มีการดูแลเรื่องความสะอาด ทำให้เป็นที่เดือนร้อนของผู้อาศัยใกล้เคียง ซึ่งมีกลิ่นเหม็นมาก ซึ่งแมวที่เลี้ยงไว้มีจำนวนมากถึง 40 - 50 ตัว และก็ได้มีการบอกกล่าวให้บ้านที่เลี้ยงแมว ขอให้ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยบ้าง เพราะกลิ่นมันนับวันยิ่งเหม็นมากขึ้น แต่เจ้าของแมวก็มิได้กระทำใดๆเลย จึงขอร้องเรียนมาตามข้างต้นนี้ ซึ่งบ้านที่เลี้ยงแมวนี้จะอยู่กลางๆซอย ซึ่งเป็นบ้านหัวมุม ดิฉันจำบ้านเลขที่ไม่ได้ จึงขอความกรุณาทางเขตให้มาดูแลด้วย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ตอบ   คณะผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจบริเวณดังกล่าวเพื่อหาข้อเท็จจิงพบว่าบ้านเลขที่ 53/1557 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤษ๋า 20 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีลักษณธเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นมีการเลี้ยงแมวขังไว้ภายในกรง ขณะตรวจสอบ เจ้าของบ้านแจ้งว่ามีการเลี้ยงแมวจรจัดประมาณ 50 ตัว โดยจะเลี้ยงภายใจกรง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ทราบข้อร้องเรียนและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยลดจำนวนแมวลงและให้ทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงแมวโดยใช้น้ำยาดับกลิ่นล้างพื้นเป็นประจำ

admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 23 ส.ค. 59 เวลา 13:23


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4