เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน ร้านเสียงดัง

เรื่องร้านทำเครื่องเสียง และร้านแต่งรถซิ่ง เสียงดังก่อกวนมากและมีวัยรุ่นมั่วสุมกันเสียงดังมากคือผมพึ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน ผมไม่ทราบว่าซอยที่อยู่ตรงข้ามปั้มบางจาก ที่ทะลุออกไปคลอง1ได้ เรียกว่าซอยอะไร (ตรงข้ามปั้มบางจาก ทางเข้า เทศบาล.ลำสามแก้ว)เส้นเลียบคลอง2
คือพอเลี้ยวซ้ายจากหน้าปั้มบางจาก ด้านขวามือ จะมีร้านแต่งเครื่องรถยนต์และร้านทำเครื่องเสียง ซึ่ง2ร้านนี้เปิดเครื่องเสียงดังมากและไม่เลือกเวลาเลย บางวันตี1-2ยังเปิดเครื่องเสียงกันดังมากไม่เกรงใจคนอื่นเลย ส่วนรถก็เร่งเครื่องลองเล่นกันทั้งคืนผมซึ่งเป็นคนทำงานต้องตื่อนไปทำงานแต่เช้า บางคืนต้องมาทนนอนไม่หลับเพราทพเครื่องเสียงร้านนี้ วัยรุ่นก็มานั่งกินเหล้าเสียงดังมาก ซึ่งผมได้รับความเดือดร้อนมาก เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยมา
ดูแลให้ด้วยคับขอบคุณครับ

 

ตอบ   คณะผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว  พบว่าร้านเบิ้นแอร์ซาวด์  ประกอบกิจการร้านติดตั้งเครื่องเสียง ทางเจ้าของร้านได้แจ้งว่ากิจการรับประกอบติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ เปิดร้านตั้งแต่เวลา  9.00-18.00 น มีการทดสอบเสียงบางครั้งเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้เจ้าของกิจการทราบเรื่องร้องเรียนและดำเนิดการปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญโดยให้ประกอบกิจการในเวลากลางวัน  หากทดสอบเสียงดังมากให้ไปทดสอบนอกพื้นที่  

admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 05 ต.ค. 59 เวลา 02:52


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4