เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน ซอยตัดระหว่างซอย 1และซอย 2 มีกระถางต้นไม้ขวางทาง
เรียนผู้เกี่ยวข้องทราบ
ซอยตัดระหว่างซอย 1 และซอย 2 มีบ้านเลขที่ 5/516 ได้ปลูกต้นไม้และวางกระถางต้นไม้ขวางทาง ทำให้กีดขวางทางเดิน ทางวิ่งรถ และทางกลับรถระหว่างซอย ปกติแล้วในตอนกลางคืนสามารถจอดรถได้ถึง 3 คัน และในตอนเช้ารถก็จะออกไปหมด แต่ตอนนี้ไม่สามารถจอดรถได้เลยแม้แต่คันเดียว รถไม่สามรถวิ่งผ่านได้ และไม่สามารถกลับรถได้ ปลูกต้นไม้และวางกระถางต้นไม้แบบนี้เห็นแก่ตัวมาก คนในหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆ ไม่มีน้ำใจเลย ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของหมู่บ้าน เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ใช้ประโยชน์ส่วนตัวเพียงคนเดียว ปลูกต้นไม้ไม่ว่าหรอก แต่ขอให้ปลูกติดชิดกำแพงบ้านตัวเองหน่อย ไม่ใช่มาทำกลางถนนแบบนี้
ขอให้เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ช่วยมาดูแลและแก้ไขปัญหานี้หน่อย เพื่อที่ทางสาธารณะจะได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนรวมเหมือนเดิม

ตอบ  เจ้าหน้าที่เทศกิจ งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันละรักษาความสงบ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณดังกล่าว เมื่องันที่ 11 มิ.ย. 2560 พบเจ้าของบ้านได้ดำเนินการเก็บกวาดและไม่ได้ตั้งกระถางบนที่สาธารณะแล้ว 
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 11 มิ.ย. 60 เวลา 03:48


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4