เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน

สาธารณสุข

เรื่องเดิม

                ตามที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านไดมอลนวิลล์ ว่าได้รับความเดือนร้อนหมู่บ้านพรร่มเย็นซึงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกัน มีการเลี้ยงสุนัขหลายตัวเห่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้คียง

ข้อเท็จจริง

                คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบหมู่บ้านพรร่มเย็นหลังดังกล่าว มีลักษณะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ภายในรั้วหน้าบ้านมีการเลี้ยงสนัขพันธ์ปอมเมอเรเนียน 1 ตัวสนุขพันธุ์พุดเดิ้ล 5 ตัว จากการตรวจสอบพบเจ้าของบ้านได้ทราบว่าเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่ปี 2554 โดยขังไว้ภายในรั้วบ้านตลอดซึ่งสุนัขมีการทำหมันทุกตัว ถ้ามีคนแปลกหน้ามาสุนัขก็จะเห่าเสียงดังเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อให้ห้ามปรามสุนัขเวลาเห่าเสียงดังและเอาวัสดุมาปิดกั้นบริเวณรั้วหน้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งเร้า และทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงเป็นประจำ และอีกบ้านอีกหลังในหมู่บ้านพรร่มเย็นบ้านเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น โดยชั้นล่างมีการเลี้ยงสุนัขไว้ภายในรั้วบ้านจำนวน 3 ตัว บริเวณพื้นมีอุจจาระสุนัขกองอยู่ ขณะตรวจสอบไม่พบผู้อาศัยและสุนัขมีการเห่าส่งเสียงดังเจ้าหน้าที่จึงเขียนแบบตรวจคำแนะนำเจ้าของบ้าน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และติดประกาศไว้บริเวณหน้าบ้านโดยให้คำแนะนำให้ห้ามปรามสุนัขไม่ให้เห่าส่งเสียงดัง และหาวัสดุมาปิดกั้นบริเวณรั้วหน้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งเร้า

admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 15 ก.ย. 60 เวลา 03:40


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4