เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน เจ้าของบ้านไม่ดูแลต้นไม้
เจ้าของบ้านไม่ดูแลต้นไม้
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 
เนื่องด้วยเจ้าของบ้าน 53/822 เป็นคนรักต้นไม้แต่ไม่รักเพื่อนบ้าน ไม่เคยดูแลต้นไม้ของตนเองที่หล่นเต็มถนนเดือนร้อนเพื่อนบ้านต้องมาทำความสะอาดให้และกิ่งไม้ที่แห้งก็ไปอุดรางน้ำฝนทำให้น้ำไหลเข้าบ้าน (ในช่วงฝนตกบ้างครั้ง) ได้รับความเดือนร้อนมาก เคยได้พูดคุยเจ้าของบ้านก็ยังเพิกเฉย และได้เคยร้องเรียนมาแล้ว ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 
จึงใคร่ขอให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วดำเนินการโดยเร็วที่สุด จักขอบคุณยิ่ง
ตอบ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่าบ้านเลขที่ ๕๓/๘๒๒ หมู่๒ หมู่บ้านพฤกษา๒๐ เป็นอาคารทาวเฮ้าส์ ๒ ชั้น มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบบ้าน และมีร่องรอยการเก็บกวาดใบไม้ ขณะตรวจสอบพบ เจ้าของบ้านจึงแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยให้มีการรักษาความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 23 เม.ย. 61 เวลา 07:22


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4