สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    

  ตอบเรื่องร้องเรียน ได้รับความเดือดร้อน จากนายทุน เย็บจักรเถื่อน
ได้รับความเดือดร้อน จากนายทุน เย็บจักรเถื่อน
24 มีนาคม 2561

เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากห้อง 118/42 บัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ คลอง2 ฟ้าคราม
เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (นายบุญไกร บุญคุ้ม)

ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ร้องเรียน มาหลายครั้ง ตั้งแต่ 13 มค 2560 ได้รับความเดือดร้อน จาก นายทุน ประกอบกิจการเถื่อน ผิดกฏหมาย หลาย พรบ. โดยกระจาย เข่าห้องทั่ว อาคารชุด บัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ หลบเลี่ยงภาษี และมีการติดสินบน เจ้าพนักงาน 
บัดนี้ ข้าพเจ้า ยังคงได้รับความเดือนร้อน จากห้อง 118/42 โดยมีการเย็บจักรไฟฟ้า ตลอดทั้ววันทั้งคืน โดยไม่สามารถ หลับนอนได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าว หากไม่สามารถยุติความเดือดร้อนได้ ข้าพเจ้ามีความจำเป็น ต้องดำเนินการทางกฏหมาย โดยอาศัย มาตรา 157 แห่งประมวลกฏหมายอาญา ต่อ นายกเทศมนตรี (นายบุญไกร บุณคุ้ม) 

สุดท้ายนี้ หวังว่า ทางเทศบาล จักได้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างจริงจัง และปฏิบัติหน้าทีโดยชอบ ในโอกาสต่อไป
ตอบ  คณะผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการเลขที่ 118/42 หมู่6 หมู่บ้านบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ เป็นห้องพักภายในพบจักรเย็บผ้า 2 ตัว ผู้เช่าห้องพักแจ้งว่าได้เคยมีการเย็บผ้าประมาณช่วงวันที่ 16-30 มีนาคม2561 โดยเย็บในชั่วเวลา 12.00-18.00 น. ขณะนี้ไม่มีการเย็บผ้าแล้ว ปัจจุบันใช้เพื่อพักอาศัยอย่างเดียว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ทราบถึงเรื่องร้องเรียนและให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยให้ใช้จักรเย็บผ้าในช่วงเวลากลางวันและไม่ให้รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง และถ้าหากเป็นการประกอบกิจการให้ขอใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 04 พ.ค. 61 เวลา 01:33