เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน ปัญหาจากอู่รถแท็กซี่ในหมู่บ้าน
กระผมใคร่ขอความคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องของการเปิดทำอู่รถแท็กซี่ภายในหมู่บ้านอู่ทองเพลส1 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเล็กๆ แห่งหนึ่งในตำบลคูคต ซึ่งกลุ่มคนในบ้านเลขที่ 95/45 ได้ทำการใช้ที่จอดรถชุมชน ทำการจอดรถแท็กซี่เป็นจำนวนมาก (เปิดเป็นอู่รถแท็กซี่) สร้างความเดือดร้อนทั้งในสภาพของการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ การส่งเสียงดัง การจอดซ่อมรถกีดขวางทางสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน จนนานวันกระทั่งสถานที่ใช้จอดรถร่วมกันของชาวบ้านกลายเป็นที่จอดรถแท็กซี่เก่าและใหม่ไปหมด แม้แต่สวนหย่อมของหมู่บ้าน ก็ยังคงถูกนำมาจอดรถกลุ่มแท็กซี่รวมทั้งซากรถ ทำให้หมู่บ้านอู่ทอง1 ในพื้นที่ อบต คูคตต้องเสียภูมิทัศน์ เสียพื้นที่ใช้สอย ที่พักผ่อน สันทนาการ ต่าง ๆ ของเด็กเล็กและชุมชนไปเพราะกลุ่มคนบ้านเลขที่ 94/45 นี้ จนเคยชินกับการสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน สร้างปัญหาเสียงดังทั้งกลุ่มคนขับที่สลับเปลี่ยนกะ ส่งเสียงกันในยามค่ำคืนยามพักผ่อน เปิดเครื่องเสียงดังรบกวนชุมชน ด้วยถือว่าไม่มีใครกล้า 

จึงใคร่ขอความเช่วยเหลือจากท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 
ได้โปรดพิจารณาช่วยให้หมู่บ้านอู่ทองเพลส1 ได้เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆของประชาชนในเทศบาลเมืองลำสามแก้วนี้ด้วยครับ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ  เจ้าพนักงานเทศกิจ ได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑ พบเจ้าของบ้าน ได้ชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้เจ้าพนักงานเทศกิจทราบว่ามีรถยนต์จอดประจำอยู่หน้าบ้าน จำนวน ๒ คันและมีแท็กซี่ที่ให้เช่าจำนวน ๖ คัน แต่ไม่ได้จอดรถในหมู่บ้านอู่ทองเพลส๑ และไม่มีการเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนชุมชน เจ้าพนักงานเทศกิจได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและว่ากล่าวตักเตือน ให้จอดรถไม่กีดขวางการจราจรภายในหมู่บ้านและห้ามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนประชาชนผู้พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 23 พ.ค. 61 เวลา 01:09


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4