สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    

  ตอบเรื่องร้องเรียน การทุจริต การจัดเก็บค่าน้ำประปา อาคารชุดบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์
นิติบุคคล อาคารชุดบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ได้นำเงินส่วนกลางไปชำระหนี้

ส่วนตัว ด้านค่าใช้จ่ายน้ำประปา ปกปิดความผิด โดยการไม่ทำ บัญชี ต้นทุนค่าน้ำ

ประปา ในหมวดค่าใช้จ่าย งบกำไร-ขาดทุน ทำให้เหลือเงินส่วนกลาง 7 ล้านบาทแค่

ตัวเลข แต่ไม่มีเงินสดเหลืออยู่ 
สาเหตุดังกล่าว เกิดจาก นำเงินส่วนกลางไปชำระต้นทุนค่าน้ำประปา เช่น 

ค่าไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำประปาขึ้นสู่ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า ค่าเงินเดือนพนักงานจดมิเตอร์น้ำ 

จัดเก็บ และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำ และใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ซื้อใหม่ เครื่องสูบน้ำ 

เป็นต้น
ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ไม่รู้ต้นทุนค่าน้ำที่แท้จริง แต่จัดเก็บตามค่าน้ำ

ประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาคอย่างเดียว ทำให้เกิดการขาดทุนไปแล้ว 7 ล้านบาท 

และยังไม่รวมกับ ค่าส่วนกลางตลอดชีพ ที่ทางหมู่บ้าน จัดเก็บห้องละ 20,000 บาท 

มีทั้งหมด 720 ห้อง รวมเป็นเงิน 14,400,000 บาท รวมความเสียหายทั้งหมด 21 

ล้านบาท 

ตอบ    ควรนำเรื่องไปแจ้งยังที่ดิน อ.ลำลูกกา เนื่องจากเป็น นิติบุคลล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของที่ดิน อ. ลำลูกกา
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 19 ม.ค. 58 เวลา 08:24