เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องของเรียนการตกปลาและทิ้งขยะ บริเวณท้ายซอยเปียร์นนท์ 3 ซอยแยกเข้าโรงงานพรม
ขอร้องเรียนผู้ที่มาทำการตกปลาและทิ้งขยะ บริเวณท้ายซอยเปียร์นนท์ 3 ซอยแยกเข้าโรงงานพรม
ซอยเปียร์นนท์ 3 ซึ่งท้ายซอยมีหมู่บ้านภัทรทรัพย์ และโรงงานพรม หากหันหน้าเข้าทางโรงงาน ด้านซ้ายจะเป็นรั้วหมู่บ้านภันทรัพย์ ด้านขวาจะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ เกิดปัญหาดังนี้

1. มีกลุ่มคนเข้าไปตกปลา
ปัญหา คือ กลุ่มคนที่เข้าไปตกปลา ย้ำ กลุ่ม ไม่ใช่คน มากันเป็นกลุ่ม ทั้งรถมอเตอร์ไซด์ และรถยนต์ รถยนต์นี่ส่งเสียงดังรบกวนมาก กลับรถในซอย สัญญานเซ็นเซอร์ถอยหลัง ดังมาก คาดว่าน่าจะเป็นแบบดัดแปลง และ รถยนต์อย่างรถกะบะ จอดชิดกับรั้วหมู่บ้านภัทรทรัพย์ เมื่อยื่นขึ้นบนรถ สามารถปีนรั๊วเข้าหมู่บ้านภัทรทรัพย์ได้เลย ตรงนี้ทำให้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อาศัยในหมู่บ้านเป็นอย่างสูง เพราะคนมากหน้าหลายตาเหลือเกิน ที่เข้ามาตกปลาในซอยโรงงานพรม ไม่สามารถทราบได้ว่ามีมิจฉาชีพปะปนมาหรือไม่ ตรงจุดนี้สำคัญมาก ๆ ขอให้เทศบาลช่วยเข้ามาขวบคุมกำกับดูแลให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย 

2. มีกลุ่มคนนำขยะไปทิ้ง 
ไม่แน่ใจว่าซอยโรงงานนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลลำสาวแก้วหรือไม่ เพราะต้นไม้ขึ้นรกปกคลุมมาก จึงทำให้มีคนนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก เศษซากอุปกรณ์ต่าง ๆ สุมเป็นจำนวนมาก
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลูกบ้านเทศบาลลำสามแก้ว/ลูกบ้านภัทรทรัพย์
--------------------------------------------------------------------------------------
ตามที่ ลูกบ้านภัทรทรัพย์ ร้องเรียน

ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปตรวจสอบและดำเนิดการแล้วค่ะ
admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 19 พ.ย. 58 เวลา 01:42


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4