เว็บบอร์ด
สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ /  เข้าสู่ระบบ    
  ตอบเรื่องร้องเรียน การก่อสร้างเสริมถนน คสล.บริเวณทางเข้าชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.บริเวณทางเข้าชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12

คำถาม

โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.บริเวณทางเข้าชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12

ตามหนังสือที่ทางเทศบาลลำสามแก้วได้ส่งให้กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอักษร (ตามเอกสารแนบ) ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.บริเวณทางเข้าชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.58จนถึงวันที่ 23 มี.ค.58 นั้น จะทำให้ประชาชนและผู้ปกครองที่ต้องใช้เส้นทางในการเข้าออกเกิดความเดือดร้อน แล้วเหตุใดทำไมไม่เลื่อนไปทำทางในช่วงที่ปิดเทอม เพราะช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่ประชาชนและผู้ปกครองใช้เส้นทางน้อยน่าจะสะดวกในการก่อสร้างมากกว่า และไม่ทำให้เกิดปัญหาจราจรด้วย หากมีเหตุผลหรือข้อชี้แจงประการใดรบกวนช่วยแจ้งกลับทางอีเมลล์ที่ให้ไปด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ตอบ

ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาทางแอดมินได้ส่งคำร้องทำเรื่องแล้ว  และได้ การชี้แจ้งจากทางกองช่างเพื่อมาตอบคำถามที่ผู้ร้องได้ทำการร้องดังนี้

                  โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล.บริเวณทางเข้าชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12ได้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะไม่มีการปิดถนนในขณะดำเนินการก่อสร้าง  โดยจะจัดช่องทางให้รถยนต์วิ่งได้ตากปกติ และตามหนังสือที่แจ้งให้ทางโรงเรียนสวนอักษรนั้น ก็เพื่อแจ้งให้ทราบ  และทางโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองรักเรียนผู้ใช้เส้นทางเข้า – ออก ทราบถึงการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

admin
ตั้งกระทู้เมื่อ 18 ม.ค. 59 เวลา 06:58


คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ควบคุมภายใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการของงานทะเบียนราษฎร
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยมย

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4