เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา
นางสาวดารุณี วัดแก้ว
นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว
สายด่วนนายก 09-5129-8325

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
 • 1 ตรวจสอบรายชื่อรับข้าวสาร ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 ช่องทางการร้องเรียน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ป้ายประกาศ ( ดู 0 ครั้ง )

กิจกรรมเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

 • 18 ต.ค. 2564

  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี

 • 18 ต.ค. 2564

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่1 ฯ

 • 18 ต.ค. 2564

  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ฯ

 • 18 ต.ค. 2564

  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • 18 ต.ค. 2564

  ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเ...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า ทม.ลำสามแก้ว ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
61
คน
icon
สัปดาห์นี้
203
คน
icon
เดือนนี้
1190
คน
icon
ปีนี้
1263
คน
icon
ทั้งหมด
1263
คน

สถานที่สำคัญ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

Share on Line
Share on Pinterest