เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

งานด้านสาธารณูปโภค

งานด้านสาธารณูปโภค
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงาน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กองช่าง งานด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ซ่อมแซมไฟทาง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ลอกท่อระบายน้ำ และตัดหญ้าข้างทาง
Share on Line
Share on Pinterest