เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

งานด้านสาธารณูปโภค

งานด้านสาธารณูปโภค
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณูปโภค ภายในเขพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้แก่ เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและโรงสูบน้ำตามจุดต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าทาง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และตัดหญ้าข้างทาง
Share on Line
Share on Pinterest