เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เป็นประธานในการเปิดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลรักษาแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมบัวแก้ว
Share on Line
Share on Pinterest