เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

งานด้านสาธารณูปโภค

งานด้านสาธารณูปโภค
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจการทำงานกองช่าง ในการนำเครื่องสูบน้ำลงในหมู่บ้านพฤกษา 20 และการซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุด หลังหมู่บ้านพฤกษา 20 และ เส้นทางก่อนถึงหม่บ้านธาราริน
Share on Line
Share on Pinterest