เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เตรียมความพร้อมการระบายน้ำ

เตรียมความพร้อมการระบายน้ำ
เมื่อศุกร์ สัปดาห์ที่ผ่าน เทศบาลเมืองลำสามแก้วโดยการนำของ นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว หน่วยงานเทศกิจและป้องกันภัยเบาเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมในการระบายน้ำเนื่องด้วยฤดูที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนลงมาในพื้นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่งานเทศกิจและป้องกันภัยเบาเทาสาธารณภัยได้ออกตรวจทุกครั้ง ก่อนที่ฝนจะตกลงในพื้นที่และได้ ติดตามกลุ่มเมฆฝนจากเรดาร์หนองจอกและประกาศเตือนจากกรมอุตุ
Share on Line
Share on Pinterest