เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มอบถุงยังชีพให้แก่บ้านผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย

มอบถุงยังชีพให้แก่บ้านผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบถุงยังชีพให้แก่บ้านผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย เพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค เบื้องต้น ในหมู่บ้านพูนผลนิเวศน์และหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า

Share on Line
Share on Pinterest