เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานผู้ติดโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี เชื้อรายใหม่ ประจำวันที่ 6 ต.ค 64

รายงานผู้ติดโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี เชื้อรายใหม่ ประจำวันที่ 6 ต.ค 64

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 6 ต.ค 64 จำนวน 78 ราย โดยจำแนกเป็น????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 78 ราย ????

????เพศหญิง 46 ราย ????เพศชาย 32 ราย

????คนไทย 74 ราย ????ต่างชาติ 4 ราย (พม่า 2 ราย กัมพูชา 2 ราย )

☑️อายุเฉลี่ย 37 ปี(????น้อยสุด 1 ปี ????มากที่สุด 90 ปี)

⚫️เสียชีวิต 3 ราย

Share on Line
Share on Pinterest