เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์จากโรงพยาบาลลำลูกกา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้า Care Giver (CG) ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

Share on Line
Share on Pinterest