เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานผู้ติดโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี เชื้อรายใหม่ ประจำวันที่ 11 ต.ค 64

 รายงานผู้ติดโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี เชื้อรายใหม่ ประจำวันที่ 11 ต.ค 64

????รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 66 ราย ????

????เพศชาย 32 ราย ????เพศหญิง 34 ราย

????คนไทย 64 ราย ????ต่างชาติ 2 ราย (กัมพูชา 2 ราย )

☑️อายุเฉลี่ย 40 ปี(????น้อยสุด 3 ปี ????มากที่สุด 90 ปี)

⚫️เสียชีวิต 0 ราย

Share on Line
Share on Pinterest