เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ตรวจสอบรายชื่อรับข้าวสาร

ตรวจสอบรายชื่อรับข้าวสาร

 

????????ประกาศ​????????

#กำหนดวันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

(ข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 15 ก.ก.)

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วผ่านเกณฑ์

ตามรายชื่อที่ประกาศ​ไปแล้วนั้น

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่รับข้าวสาร

http://shorturl.asia/hvVZS

????​ตรวจสอบ​กันนะคะ หมู​่บ้านท่านกำหนดมอบวัน เวลา และสถานที่ใด #รับจุดอื่นไม่ได้นะคะ????

????#เอกสารในการรับ????

????#บัตรประชาชนฉบับจริง

????#นำปากกาส่วนตัวมาด้วยนะคะ

????​หากไม่สะดวกมารับตามกำหนดของหมู่บ้านท่าน กรุณา​ติดต่อสอบถาม ตั้งแตวันที่ 1 พ.ย.64 ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 029876001 ต่อ 107, 108, 109, 110

 

Share on Line
Share on Pinterest