เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

????รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 54 ราย ????

????เพศชาย 24 ราย ????เพศหญิง 30 ราย

????คนไทย 54 ราย ????

☑️อายุเฉลี่ย 38 ปี(????น้อยสุด 1 ปี ????มากที่สุด 83 ปี)

⚫️เสียชีวิต 0 ราย

Share on Line
Share on Pinterest