เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

????รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 33 ราย ????

????เพศชาย 19 ราย ????เพศหญิง 14 ราย

????คนไทย 28 ราย ???? ต่างชาติ 5 ราย (พม่า 3 ราย จีน 2 ราย)

☑️อายุเฉลี่ย 27 ปี(????น้อยสุด 1 ปี ????มากที่สุด 84 ปี)

⚫️เสียชีวิต 0 ราย

Share on Line
Share on Pinterest