เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

????รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 55 ราย ????

????เพศชาย 20 ราย ????เพศหญิง 35 ราย

????คนไทย 53 ราย ???? ต่างชาติ 2 ราย (พม่า 2 ราย)

☑️อายุเฉลี่ย 33 ปี(????น้อยสุด 3 ปี ????มากที่สุด 61 ปี)

⚫️เสียชีวิต 0 ราย

Share on Line
Share on Pinterest