เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัย ไร้บุหรี่ แอลกอฮอล์

ลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัย ไร้บุหรี่ แอลกอฮอล์

#ลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัย ไร้บุหรี่ แอลกอฮอล์

สืบสานวัฒนธรรมอย่างปลอดภัย ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในวันลอยกระทง

Share on Line
Share on Pinterest