เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กาชาดมอบถุงยังชีพ

กาชาดมอบถุงยังชีพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ต้อนรับ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา และเหล่ากาชาดลำลูกกา ได้นำถุงยังชีพมอบให้ เด็กชายอุทก บุตรโคตร และมอบทุนการศึกษา และในเวลาต่อมา รองนายกเทศมนตรี ได้ นำคณะนายอำเภอลำลูกกา เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงและบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

Share on Line
Share on Pinterest