เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

????รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 36 ราย ????

????เพศชาย 17 ราย ????เพศหญิง 19 ราย

????คนไทย 35 ราย ???? ต่างชาติ 1 ราย (กัมพูชา 1 ราย)

☑️อายุเฉลี่ย 40 ปี(????น้อยสุด 2 ปี ????มากที่สุด 88 ปี)

⚫️เสียชีวิต 0 ราย

Share on Line
Share on Pinterest