เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว เข้าร่วมประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ทั้งนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัด ร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Share on Line
Share on Pinterest