เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทง โดยได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ ทั้ง 3 เขต ทั้งนี้ยังได้มีการวางนโยบายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันภัยและงานเทศกิจออกปฏิบัติการตรวจดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วย

Share on Line
Share on Pinterest