เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

????รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564????

1️⃣ ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 23 ราย ????

????เพศชาย 12 ราย ????เพศหญิง 11 ราย

????คนไทย 22 ราย ???? ต่างชาติ (พม่า 1 ราย)

☑️อายุเฉลี่ย 30 ปี(????น้อยสุด 1 ปี ????มากที่สุด 61 ปี)

⚫️เสียชีวิต 0 ราย

Share on Line
Share on Pinterest