เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค

ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทหารบก และเก็บกระทงตามสถานที่จุดที่มีติดตั้ง

Share on Line
Share on Pinterest