เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมาย นายเศรษฐพงษ์ หลักไชย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายพระพร พระพันปีหลวง พร้อมด้วย พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในปีนี้ชุมชนที่ได้รับกองทุนได้แก่ชุมชนซอยบุญคุ้ม ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Share on Line
Share on Pinterest