เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 20

ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 20

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจงาน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 20 ซอย 8/3 ,15/2, 6/3 และ 9/2

Share on Line
Share on Pinterest