เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองลำสามแก้ว Lamsamkaeo Town Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกหกล้อ เขต ๓ จำนวน ๓ วัน เพื่อลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๕ กิโลกรัม) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวดประจำวันที่ ๑-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำป้ายไวนิล มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๕ กิโลกรัม) ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๓๐ ป้าย และป้ายไวนิล ขั้นตอนการรับข้าวสาร ขนาด ๘๐x ๑๒๐ ซม. จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวดประจำวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๕ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๕ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำแผ่นบัตรรับเครื่องอุปโภค และบริโภค (ข้าวสาร ๑๕ กิโลกรัม) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาด ๖.๕x ๒๐ ซม. จำนวน ๑๒,๐๒๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะหน้าขาว และเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ข้าวสารหอมมะลิ ๑๕ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าว) ชนิดไร้สาย จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง ณ วัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้แบบแยก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเช่าเต้นท์โค้งสีขาว จำนวน ๕ หลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ
7 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) เพื่อติดตั้งจำนวน ๑๔ ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share on Line
Share on Pinterest